همکاران ما جهت مشاوره در خدمت شما هستند

در صورت نیاز با کیمازی کامرس در ارتباط باشید

مواد اولیه دارویی
-SupplierCas numberChemical name
DISTO MURLI KRISHNA SPANSULES161796-78-7Esomprazole pellet
MSN158966-92-8Montelukast
Aurobindo54910-89-3Fluoxetine
Orchev 76824-35-6Famotidine
Aurobindo657-24-9Metformine
Excel 25812-30-0Gemfibrozil
Prudence 88150-42-9Amlodipine
Dr Reddy22204-53-1Naproxen
MSN1809249-37-3Remdesivir
MSN74103-06-3Ketorolac tromethamine
MSN2349386-89-4Molnupiravir
MSN31431-39-7Mebendazole
MSN111406-87-2Zileuton
IOL15687-27-1Ibuprofen
Macsen7488-56-4Selenium Sulfide
Srikem 52645-53-1Permethrin
Kale Kimya9006-65-9Dimethicone
AARTI65277-42-1Ketoconazole
Curai38304-91-5Minoxidil