همکاران ما جهت مشاوره در خدمت شما هستند

در صورت نیاز با کیمازی کامرس در ارتباط باشید

مواد اولیه دارویی

wdt_ID Name Type Supplier
1 OMEPRAZOLE – 8.50% MUPS Sainor Laboratories
2 OMEPRAZOLE – 11.00% MUPS Sainor Laboratories
3 OMEPRAZOLE – 22.00% MUPS Sainor Laboratories
4 OMEPRAZOLE MAGNESIUM – 18.84%. MUPS Sainor Laboratories
5 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE – 15.00% MUPS Sainor Laboratories
6 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE – 22.50% MUPS Sainor Laboratories
7 LANSOPRAZOLE – 12.50% MUPS Sainor Laboratories
8 ACECLOFENAC PELLETS Sainor Laboratories
9 AMBROXOL HYDROCHLORIDE PELLETS Sainor Laboratories
10 ASPIRIN PELLETS Sainor Laboratories
Name Type Supplier
خانه درباره ماتماس با ما