همکاران ما جهت مشاوره در خدمت شما هستند

در صورت نیاز با کیمازی کامرس در ارتباط باشید

مواد اولیه بهداشتی

wdt_ID Name Type Supplier
5 Glycerin Organic Fine Chemicals and Intermediates Wilmar
6 Antil 120 Organic Fine Chemicals and Intermediates Evonik
7 Selenium Sulfide USP Organic Fine Chemicals and Intermediates Macsen Lab
8 Tea Tree Oil Natural Essential Oil Kamakhya
9 Eucalyptus Oil Natural Essential Oil Kamakhya
10 Frankincense Oil Natural Essential Oil Kamakhya
17 Thyme Oil Natural Essential Oil Kamakhya
18 Cardamom Oil Natural Essential Oil Kamakhya
19 Garlic Oil Natural Essential Oil Kamakhya
21 Cucumber Seed Oil Natural Essential Oil Kamakhya
Name Type Supplier
خانه درباره ماتماس با ما